2020-10-06

Felet ligger oftast i att funktionen "Extern Ljudproc" är i bockad i menyn.
Funktionen ska inte vara i bockad

För att kontrollera/stänga av funktionen:
Systeminställning -> Enhet -> Extern Ljudproc